fitxa de l'element

Construcció d'un aparell per demostrar el Teorema de Pitàgores
Captura de la web

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

14 de maig de 2012

MAT [1]

ESO.2 [1]

Material manipulable

Resum

Es tracta d'un aparell de dues peces de cartró iguals i unides per dues gomes elàstiques. L'espai entre les dues peces dibuixa dues figures segons la seva col·locació. La primera figura està formada per dos triangles rectangles i el quadrat de la hipotenusa, la segona figura també per dos triangles i els quadrats dels catets.
Es disposa a la pàgina web de "Matemàtiques visuals" d'un vídeo i un guió per l'alumnat amb la plantilla de la construcció inclosa.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

773

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat