fitxa de l'element

Nombres enters
Quadre de comandament d'un ascensor

Crèdits

Bea de la Casa Castro
Autoria
Bea de la Casa Castro
Rosa Reverté
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Unitat didàctica per treballar els nombres enters a partir d’activitats interactives fetes amb Descartes. Els objectius de la unitat són que l’alumnat pugui reconèixer el significat dels nombres enters i aplicar-los en diferents contextos, que sàpiga representar, ordenar i comparar nombres enters, trobar-ne el seu valor absolut i trobar l'oposat d'un nombre enter. També es treballen les operacions amb nombres enters. Sempre es parteix d’una petita introducció teòrica i amb els exercicis autocorrectius, que es poden generar aleatòriament, l’alumnat pot comprovar si ha assolit els objectius establerts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

458

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat