fitxa de l'element

Les operacions amb vectors al pla
Captura de la web

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

21 de febrer de 2012

MAT [1]

BTX.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una pàgina web que conté 4 construccions de GeoGebra, cadescuna amb una operació de vectors al pla.
La primera mostra la suma de 2 i 3 vectors on es comprova el mètode poligonal i la regla del paral·lelogram així com la propietat associativa.
La segona construcció visualitza el producte d'un escalar per un vector.
La tercera visualitza la combinació lineal de 2 vectors
I la darrera construcció de GeoGebra visualitza el producte escalar.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

396