fitxa de l'element

Les papallones i el MCD i MCM
Papallones

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

19 de febrer de 2012

MAT [2]

EP.CS [1] ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

És un applet de la pàgina web de “Matemàtiques visuals” que utilitza la idea de representar els nombres com a dibuixos de papallones on cada papallona és un factor. L'applet es pot treballar col·lectivament i individualment.
A més a més, hi ha 3 fulls per imprimir i consolidar aquests conceptes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

611

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat