fitxa de l'element

La composició de dues funcions
Decripció detallada

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

19 de febrer de 2012

MAT [2]

BTX.1 [2]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'un applet de GeoGebra de la web "MATEMÀTIQUES VISUALS" que mostra la composició de dues funcions representades com a una correspondència de punts entre dues rectes paral·leles.
També es pot descarregar la construcció i treballar en local.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

314

Materials de l'element