fitxa de l'element

La capsa de pastes
L'interior de la capsa de pastes

Crèdits

Núria Cardet
Autoria i catalogació

Data

13 de maig de 2012

Resum

Algú porta a la classe una capsa de galetes “Cuetara” per esmorzar.
Donat que la capsa contenia dos paquets idèntics i les pastes eren variades vam fer la predicció abans de comptar-les de quantes n’hi havia i de quantes tocaria a cadascú. Només va caler comptar un paquet i s’adonaren de variacions numèriques segons les formes i la composició de les pastes. Es feu el doble i aparegué el número 82. Després es pensà una manera de poder-les repartí entre els 19 alumnes de l’aula i finalment es feu la representació per parelles.

141

Materials de l'element

Documents per al professorat