fitxa de l'element

Múltiples i divisors
pantalla enllaç divisibilitat

Crèdits

Rubén Quejigo Gutiérrez i Juan G. Sart Caselles
Autoria
Rubén Quejigo Gutiérrez i Juan G. Sart Caselles
Rosa Reverté
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es treballen múltiples i divisors a partir d’activitats interactives fetes amb Descartes. L’objectiu de la unitat és refermar els conceptes i algoritmes sobre la divisibilitat. Les activitats estan enfocades per aclarir el concepte de múltiple i de divisor d’un número, mostrar diferents mètodes per a determinar si un número donat és primer o compost, aplicar els principals criteris de divisibilitat en la descomposició d’un número en producte de factors primers i presentar mètodes alternatius pel càlcul del màxim comú divisor i del mínim comú múltiple de dos números. Es parteix d’una introducció teòrica i amb els exercicis autocorrectius, que es poden generar aleatòriament, l’alumnat pot comprovar si ha assolitels objectius establerts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

659

Materials de l'element