fitxa de l'element

Centenes, desenes i unitats!
Quadern de bits: unitats/desenes/centenes

Crèdits

Núria Cardet
Autoria i catalogació

Data

8 de novembre de 2012

MAT [1]

EP.CI [1]

Jocs

Resum

La manipulació és la base en la formació de conceptes així que partint d'una caixa amb reglets, fustetes d'unitat, desena i centena i després de construir i números de fins a tres xifres , l'activitat que es proposa és rellegir uns números amb la seva descomposició de manera que la presentació sigui en format de quadern. Les seves pàgines són les representacions de números i fotos d'unitats, desenes i centenes, i la proposta és que es presentin a l'alumnat en format de bits matemàtics (del programa d'estimulació primerenca). S'aniran passant les pàgines del quadern alhora que es dirà el número que representen (estímul visual i acústic). Més tard, el llibre pot quedar al racó de Matemàtiques o a la biblioteca de classe.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
1310