fitxa de l'element

Dilatació tèrmica
http://www.goalfinder.com/product.asp?productid=60

Crèdits

Mª Roser Nebot Castelló
Autoria
Mª Roser Nebot Castelló
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nemui_kitune.jpg
Calor, temperatura i adaptacions dels animals

BG [2] FQ [2]

ESO.1 [2] ESO.2 [2]

Fonts primàries

Resum

Es treballa la dilatació tèrmica de sòlids, líquid i gasos mitjançant pràctiques senzilles. Per poder interpretar de manera adequada el que s’observa a les pràctiques, es comença amb una introducció sobre el model cinètic de la matèria i l’energia cinètica i potencial.
Es tracta d’unes activitats que es poden realitzar de manera separada o al principi d’un itinerari que continua amb l’estudi de la temperatura i del calor, i les maneres en què aquest es transmet, i acaba aplicant el que s’ha après a l’estudi de les adaptacions dels animals, per entendre alguns aspectes de la regulació de la temperatura.
Es tracta d’un element molt basat en el treball experimental i es base en predir, observar, explicar i interpretar el que ha passat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1340

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat