fitxa de l'element

Calor i temperatura
http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/brrrrrr.html

Crèdits

Mª Roser Nebot Castelló
Autoria
Mª Roser Nebot Castelló
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nemui_kitune.jpg
Calor, temperatura i adaptacions dels animals

BG [2] FQ [2]

ESO.1 [2] ESO.2 [2]

Fonts primàries

Resum

Es comença comprovant, amb un petit treball pràctic, que la sensació tèrmica pot ser enganyosa, per passar a treballar la mesura de la temperatura amb els termòmetres i a diferenciar entre calor i temperatura. Es proposen una sèrie d’exercicis per caracteritzar les tres maneres de transmetre la calor: conducció, convecció i radiació. Es relaciona també l’augment i disminució de l’energia cinètica dels cossos amb l’augment i disminució de la seva temperatura. Es tracta d’unes activitats que es poden realitzar de manera separada o a la part central d’un itinerari que comença fent unes pràctiques sobre la dilatació tèrmica i acaba aplicant el que s’ha après a l’estudi de les adaptacions dels animals que permeten la regulació de la temperatura.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1005

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat