fitxa de l'itinerari

Calor, temperatura i adaptacions dels animals
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nemui_kitune.jpg

Crèdits

Mª Roser Nebot Castelló
Autoria
Mª Roser Nebot Castelló
Silvia Lope
Catalogació

Data

11 de maig de 2020

BG [2] FQ [2]

ESO.1 [2] ESO.2 [2]

Resum

Aquest itinerari consta de tres elements didàctics. Es tracta d'elements eminentment pràctics.
El fil conductor que guia la seqüència i vertebra les activitats és la relació, massa sovint oblidada, que hi ha entre la Física i la Biologia i la capacitat d’interpretació que proporciona el model de partícules i el model cinètic de la matèria.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

936

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari