fitxa de l'element

La petjada ecològica: quin és el nostre impacte en el planeta?

Crèdits

Anna Garrido Espeja, Montserrat Roca Tort
Autoria
Anna Garrido Espeja, Montserrat Roca Tort
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

CMC [1] BG [3]

BTX.1 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Sortides i treball de camp

Resum

L’activitat pretén que els alumnes comprenguin i apliquin el concepte de “petjada ecològica”, que reflexionin sobre les conseqüències del seu propi consum i que investiguin possibilitats locals per reduir la seva petjada.
Es tracta de quatre activitats que inclouen: lectura comprensiva i crítica, realització d’una llista de consum, test online per calcular la pròpia petjada, reflexió sobre les activitats diàries que tenen un impacte major i realització d’un pòster on quedin reflectides alternatives de consum. Educació ambiental.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1505

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat