fitxa de l'element

Periodistes de la petjada ecològica

Crèdits

Anna Garrido Espeja, Montserrat Roca Tort
Autoria
Anna Garrido Espeja, Montserrat Roca Tort
Silvia Lope
Catalogació

Data

20 de març de 2012

CMC [1]

BTX.1 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

Aquesta activitat és una continuació de l’activitat d’ESO: La petjada ecològica: quin és el nostre impacte en el planeta? Pretén fer un pas més enllà i generar en els alumnes una visió elaborada i crítica de la petjada ecològica a nivell mundial. Per això es treballa en grups cooperatius i d’experts, i es demana que redactin una notícia que englobi diferents aspectes: les causes de les diferències entre països, el dèficit ecològic global, la biocapacitat del planeta, els possibles escenaris de futur i les dificultats per arribar a ser societats sostenibles. Educació ambiental.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1683

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat