fitxa de l'element

Proporcionalitat
Pantalla enllaç proporcionalitat

Crèdits

Ricard Caballero Monteso.
Autoria
Ricard Caballero Monteso.
Rosa Reverté
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC

Resum

Unitat didàctica per treballar la proporcionalitat i els percentatges amb l’ajut d’activitats interactives fetes amb Descartes. Es treballen les magnituds directament proporcionals (amb un apartat dedicat a la raó àurea), les magnituds inversament proporcionals i els percentatges. També s’analitza com s’apliquen aquests continguts a l’anàlisi de la informació nutricional d’un aliment , a l’interès simple i a les escales. Finalment es treballa el tractament de la proporcionalitat en diversos capítols de series famoses de dibuixos animats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

497

Materials de l'element