fitxa de l'element

Les truites de l'estany

Crèdits

Lluís Mora
Autoria i catalogació

Data

23 d'abril de 2015

MAT [1]

ESO.4 [1]

Treball en context

Resum

El que farem en aquesta activitat serà estudiar una situació problemàtica. En un llac del pirineu s'han de repoblar les truites atès que cada any per diversos motius la seva població disminueix. L'activitat està plantejada com un treball d'investigació, on els estudiants hauran d'elaborar primer una hipòtesi de treball, i després d'uns càlculs d'aplicació de la funció exponencial, hauran de portar a terme una recerca sobre com pot variar la població de truites a l'estany en funció de com canviïn cadascuna de les tres variables. Per fer-ho hauran de fer ús d'applets o de fulls de càlcul que hauran d'elaborar. En funció del nivell en el qual estiguem treballant podrem demanar l'obtenció d'una fórmula general.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
347