fitxa de l'element

Proporcionalitat numèrica
multiplicar en X

Crèdits

Lluís Bosch Casas
Autoria
Lluís Bosch Casas
Rosa Reverté
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC

Resum

Unitat didàctica per treballar les magnituds directament proporcionals a partir d’activitats interactives fetes amb Descartes. Trobem la definició de magnitud, dues maneres de reconèixer si dues magnituds són directament proporcionals i la resolució de problemes per reducció a la unitat i per regla de tres directa . Sempre es parteix d’una petita introducció teòrica i amb els exercicis autocorrectius, que es poden generar aleatòriament, l’alumnat pot comprovar si ha assolit els objectius establerts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

489

Materials de l'element