fitxa de l'element

Llegir i escriure contes al cicle inicial

Crèdits

Rosa M Ramírez
Autoria
Rosa M Ramírez
Natàlia Maldonado
Catalogació

Data

10 de març de 2020

CAT [4]

EP.CI [4]

Comunicació escrita Comunicació oral Literatura

Resum

La proposta se centra en l’activitat de llegir i escriure contes. Llegir contes, i parlar-ne amb la finalitat de poder-ne crear de nous.
Tota la proposta gira a l’entorn de la conversa entre l’alumnat i el docent. Una conversa que incorpora l’espontaneïtat però que està dirigida amb intencionalitat educativa. Les preguntes que el docent dirigeix a l’alumnat tenen un doble objectiu. D’una banda ajudar l’alumnat a reflexionar sobre els contes i les seves característiques i d’una altra, guiar el procés de creació d’un conte per part dels nens i les nenes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

2080

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat