fitxa de l'element

Escriure contes i faules

Crèdits

Rosa M Ramírez
Autoria
Rosa M Ramírez
Natàlia Maldonado
Catalogació

Data

17 de març de 2020

CAT [4]

EP.CM [4]

Comunicació escrita

Resum

Aquesta proposta aporta diferents idees per ensenyar a escriure contes i faules a l’alumnat del Cicle Mitjà de Primària. L'alumnat llegeix contes i faules i els analitza perquè aquestes lectures els serveixin de model d’escriptura. A partir de l’anàlisi del model que es proposa, l’alumnat entén com es construeixen els contes i quines són les similituds i les diferències entre contes i faules. Després de l’anàlisi es proposa la creació de contes i faules i es pràctica de la lectura expressiva dels contes creats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1851