fitxa de l'element

Icària, creant una nova societat

Crèdits

Joan Ortiz Olmedo
Autoria
Joan Ortiz Olmedo
Jordi Beltran
Catalogació

Data

26 de març de 2012

CDH [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions

Resum

És un joc de simulació que consisteix a prendre decisions sobre la constitució d’un petit país hipotètic centrant-se en deu punts bàsics. Es tracta d’arribar a acords clars i mínims sobre aquestes qüestions i, sobretot, de fixar l’argumentació que dóna suport ideològic a les normes o lleis que es decideixin. En el procés de deliberació l’alumnat explicitarà, descobrirà o clarificarà els seus valors, elaborarà les raons i negociarà les decisions amb els altres membres del seu grup. Al professor o professora se li haurà de mostrar el document on es visualitzi el diàleg (com una mena de “caixa negra” de les negociacions), les controvèrsies, i també els desacords: les majories i les minories que s’han produït en cada punt.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

259

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat