fitxa de l'element

Gràfics de despeses familiars
Gràfic de despeses familiars

Crèdits

Miquel Ferrer Puigdellivol
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquest recurs permet que l’alumnat construeixi i interpreti gràfics a partir de taules de valors; i al revés. Les dades amb què treballarà fan referència als consums anuals d’aigua, llum, gas i telèfon d’una família hipotètica. A més, els/les alumnes faran servir l’Excel o el Calc per construir gràfics lineals de dues dimensions a partir de les dades de diverses taules de valors.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

937

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat