fitxa de l'element

Montserrat. El Camí de Sant Jaume català (ESOROM)
Montserrat

Crèdits

Josep Mir i Joan Capdevila
Autoria
Josep Mir i Joan Capdevila
Francina Martí Cartes
Catalogació

Data

23 de març de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

ESOROM
ESOROM

CAT [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Resum

Unitat 6 de l’itinerari ESOROM, que recull un conjunt d’activitats de comprensió lectora en les set principals llengües romàniques. L’alumnat practica la transferència lingüística des de la seva llengua romànica cap a les altres llengües germanes per tal d’acabar comprenent el sentit i contingut d’un text escrit. La intercomprensió lectora es basa, doncs, en la transferència dels coneixements lingüístics que l’alumnat ja posseeix en la seva llengua pròpia, la catalana (o qualsevol altra de romànica), per tal d’accedir a l’establiment de passarel·les de comprensió morfosintàctica i lèxica en les altres llengües romàniques.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
170

Materials de l'element

Documents per al professorat