fitxa de l'element

Correlació i regressió lineals
Correlació i regressió lineal

Crèdits

Pep Bujosa
Autoria i catalogació

Data

9 de maig de 2012

MAT [3]

BTX.1 [2] ESO.4 [1]

Eines TIC

Resum

L'estudi de la correlació lineal entre dues variables numèriques té un aspecte gràfic i un altre aspecte numèric. En aquest element ens proposem que l'alumnat tingui en compte aquests dos aspectes a l'hora d'analitzar conjuntament dues variables estadístiques. Per això, utilitzarà unes construccions fetes amb GeoGebra que li permetran representar i manipular els diferents núvols de punts, així com calcular els paràmetres més importants que confirmaran o no les primeres conclusions de l'observació gràfica inicial.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

537