fitxa de l'element

Mesures de capacitat
un litre igual a un decímetre cúbic

Crèdits

Eduardo Barbero Corral (adaptat per Lluís Bosch Casas).
Autoria
Eduardo Barbero Corral (adaptat per Lluís Bosch Casas).
Rosa Reverté
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Unitat didàctica per treballar les mesures de capacitat a partir d’activitats interactives fetes amb Descartes. Trobem la definició de litre i es treballen els múltiples i submúltiples del litre, el canvi d’unitats i l’agrupament de mesures equivalents. Sempre es parteix d’una petita introducció teòrica i amb els exercicis autocorrectius, que es poden generar aleatòriament, l’alumnat pot comprovar si ha assolit els objectius establerts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

603

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat