fitxa de l'itinerari

Què en saps del VIH i de la sida?

Crèdits

Rosina Malagrida, Julià Blanco, IrsiCaixa
Autoria
Rosina Malagrida, Julià Blanco, IrsiCaixa
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

CMC [2] BIO [1] BG [2]

BTX.1 [2] BTX.2 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Resum

L’itinerari permet treballar conceptes entorn al VIH/sida, (sistema immunitari, ADN i genètica molecular, el virus i el seu cicle de replicació, les fases de la malaltia, els fàrmacs, la recerca de la vacuna) així com aspectes ètics, legals i socio-econòmics que giren entorn a aquesta temàtica. També facilita documentació per fer un estudi sobre el grau de risc d’infecció al qual s’exposen els joves, i els convida a reflexionar sobre les vies de transmissió així com sobre el coneixement que en tenen.
El material està disponible a través del web: http://www.irsicaixa.org/ca/divulgacio.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1243

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari