fitxa de l'element

Gràfics de funcions d’emplenat d’ampolles
grafics de funcions i recipients

Crèdits

La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell en el marc d'una llicència d'estudis del Departament d'Educació
Autoria
La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell en el marc d'una llicència d'estudis del Departament d'Educació
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

30 de març de 2013

MAT [1]

ESO.3 [1]

Material manipulable

Resum

Suposem conegut el perfil d’un dipòsit de benzina d’un vehicle. Suposem també que anem consumint una quantitat constant de combustible de tal manera que el volum que surt del forat inferior cada minut és sempre el mateix. L’altura que assoleix el líquid dins del dipòsit baixarà a un cert ritme. En aquesta pràctica s’investiga experimentalment aquets problema a partir de la situació inversa: emplenat de dipòsits. És una pràctica que sol agradar molt a l’alumnat i que, malgrat requerir força temps, és molt profitosa en els inicis de funcions. S’adjunta una proposta d’aplicació didàctica i un guió per portar a l’aula.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

782

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat