fitxa de l'element

E-mail de Buenos Aires

Crèdits

Anna Pérez i Núria Cervera
Autoria
Anna Pérez i Núria Cervera
Cervera Pérez
Catalogació

Data

17 de març de 2020

CAT [2]

EP.CS [2]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

Activitats centrades en la lectura del llibre "E-mail de Buenos Aires" d'Hermínia Mas. Es disposen diverses activitats en un curs de moodle amb la idea de treballar la llengua catalana d'una forma vivenciada, a
partir de fer les activitats proposades a cada capítol.Les activitats se centren en el treball de la lectura comprensiva, alhora que utilitzen les eines 2.0, introducció i ús del correu electrònic, webs per geolocalitzar indrets, recerques per internet i participació en fòrums. Amb aquest curs de moodle volem acompanyar l'alumnat en la lectura del llibre tot afavorint la comprensió lectora i l'expressió escrita.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

191

Materials de l'element