fitxa de l'element

Sèries temporals de preus i salaris.
mercat de fruita, entrada teatre, xarxa elèctrica i mapa d'Europa

Crèdits

Daniel Bosch
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [3]

BTX.1 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Treball en context

Resum

Els preus dels béns i serveis i els dels salaris canvien al llarg del temps. Per estudiar l’evolució temporal d’un bé, d’un servei o d’un salari, hem de fer servir variacions relatives (en percentatge) i no pas les absolutes. Es vol també diferenciar la correlació entre dues variables del que seria una relació de causa – efecte. Comparem l’evolució de preus i salaris en el temps per poder començar a explorar què es vol dir quan es parla de poder adquisitiu dels salaris.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

732