fitxa de l'element

Ingressos i despeses
pizzes

Crèdits

Daniel Bosch
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [3]

EP.CM [1] EP.CS [1] ESO.1 [1]

Resum

Comença amb la proposta de triar, a partir d’uns ingressos, entre diferents possibles despeses. Per fer-ne la tria, és útil arrodonir els preus a quantitats enteres d’euros i així poder estimar, mentalment, el que gastaríem segons les opcions que escollim. Es tracta també d’aprendre a identificar ingressos i despeses. El gruix de l’activitat consisteix a fer un pressupost, treballant d’entrada en petit grup, per fer una festa a la classe. A tall d’exemple, se’ls ofereix la possibilitat de comprar pizzes en tres establiments diferents; i així per decidir la despesa han de considerar mides, preus, ofertes, qualitats... Finalment, hauran de prendre una decisió col•lectiva, a partir de les estimacions de despeses que hagin fet els grups.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

760

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat