fitxa de l'element

Béns i serveis

Crèdits

Daniel Bosch
Autoria i catalogació

Data

3 de juny de 2013

MAT [2]

EP.CS [1] ESO.1 [1]

Treball en context

Resum

En la primera part de l’activitat es tracta d’aconseguir una pluja d’idees que permeti destriar el que són béns del que són serveis, constatar les variacions del que consumim segons l’època de l’any i també destriar els béns i serveis que són públics del que no ho són. En la segona, es tracta que analitzin situacions (algunes també associades a èpoques diferents de l’any) en les quals incideixen factors diversos, i que, mitjançant el càlcul amb nombres naturals i amb el suport de la tècnica del tempteig, prenguin decisions raonades en relació a possibles ingressos i despeses.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

684