fitxa de l'element

Les matemàtiques i el ciclisme
Gràfic d'una cursa ciclista

Crèdits

Miquel Ferrer Puigdellivol
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [3]

ESO.1 [3]

Representacions i models

Resum

Aquest recurs presenta les gràfiques de funcions senzilles i la seva interpretació a través d’un context esportiu: el ciclisme. L’alumnat aprendrà a interpretar el perfil d’una etapa ciclista i podrà resoldre unes activitats on practicarà la construcció de taules de valors i la representació gràfica de funcions a partir d’aquestes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

551

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat