fitxa de l'element

Les funcions lineals i les lleis de la demanda i de l'oferta
Una parada de mercat

Crèdits

Daniel Bosch
Autoria i catalogació

Data

3 de juny de 2013

MAT [3]

BTX.1 [2] ESO.3 [1]

Treball en context

Resum

Aquesta activitat continua la que porta per títol “Introducció a fer gràfics. La demanda, l’oferta i els preus”. Tot i que les relacions de demanda i oferta no solen ser lineals, aquí treballarem només amb funcions lineals. Ho farem construint gràfics a partir de taules i trobant fórmules a partir de taules i/o gràfics. La funcions d’oferta poden servir per introduir les funcions de proporcionalitat, i les de demanda les de primer grau que no són de proporcionalitat. El pendent i el punt de tall amb l’eix d’abscisses són especialment significatius en termes d’oferta i demanda, com també ho és el punt de tall de les corbes d’oferta i demanda d’un determinat producte.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

538