fitxa de l'element

Variacions en el valor de les monedes
Entrepa d'hamburguesa

Crèdits

Daniel Bosch
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Treball en context

Resum

Per saber la despesa que suposa, pels habitants d’un país, comparativament amb els d’un altre, la compra d’un determinat producte, cal relacionar-lo amb els ingressos dels habitants del país. I per establir aquesta relació, cal adonar-se que necessitem dels percentatges. Es proposen estudis comparatius de preus i salaris en diferents ciutats del món. En particular, estudiant el preu d’una hamburguesa, es fa un estudi del valor de diferents monedes respecte del dòlar. Una moneda pot augmentar o disminuir de valor respecte d’una altre per efectes del mercat o per decisió dels governs. S’apunta que, aquestes variacions, incideixen en el cost dels productes que, un país, ven o que compra a l’estranger.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
326