fitxa de l'element

El canvi de moneda. Preus en diferents països
quatre monedes

Crèdits

Daniel Bosch
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [4]

EP.CS [2] ESO.1 [2]

Treball en context

Resum

La taxa de canvi d’una moneda respecte d’una altra ens serveix per comparar preus actuals, d’un mateix producte, en diferents països. Proposem planificar un viatge a l’estranger, i en aquesta situació es consideren possibles variacions en la taxa de canvi (l’apreciació i/o una depreciació d’una moneda respecta de l’euro) que, necessàriament, tindran conseqüències en el pressupost del viatge. L’estudi dels preus d’una hamburguesa, en diferents països porta a fer la següent consideració: n’hi ha prou amb expressar aquests preus en una mateixa moneda per saber si, un mateix producte, és car o barat pels habitants de cada país?

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

647