fitxa de l'element

Nouvinguts & Immigrants
Autor:Albert Palen/Fundació Multicultural Mescladís/MhiC

Crèdits

Fina Casas
Autoria i catalogació

Data

6 d'abril de 2022

CS [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

ODS Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries Sortides i treball de camp

Resum

L'alumnat reflexionarà sobre la seva pròpia experiència com a emigrant.Farà una cerca a l'IDESCAT sobre el nombre de persones residents d'origen de fora d'Espanya i, amb les dades obtingudes, farà unes gràfiques que haurà d'interpretar.
Al Museu observarà els testimonis exposats i els contrastarà amb les seves experiències.
A l'aula sintetitzarà en un guió per a una entrevista els coneixements i les emocions que l'activitat hagi generat. Les entrevistes s'enregistraran i serviran per explicar als companys/nyes les seves impressions.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

242

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat