fitxa de l'element

La Terra inquieta: simulant una erupció volcànica

Crèdits

Experiment adaptat de  “Twenty Firts Century: science” P1-31 per Mariona Domènech
Autoria
Experiment adaptat de “Twenty Firts Century: science” P1-31 per Mariona Domènech
CDEC
Catalogació

Data

17 de febrer de 2011

BG [2]

ESO.1 [2]

Indagació i recerca Maquetes i construccions Representacions i models

Resum

A partir d’un experiment senzill, que simula una erupció volcànica, els estudiants podran apreciar el moviment del magma així com respondre a qüestions com de on ve la lava que expulsa el volcà? Com puja? Per on puja? Per què puja?. Activitat de modelització que pot servir per iniciar el tema de magma i roques magmàtiques. S’adjunten vídeos per visualitzar l’experiment i el procés.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

959

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat