fitxa de l'element

El teorema de Bayes i les proves mèdiques
captura de la construcció de GeoGebra Bayes

Crèdits

Enric Brasó
Autoria i catalogació

Data

5 de maig de 2012

MAT [1]

BTX.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta pàgina web s'analitza una situació plantejada en un estudi de resultats sorprenents:
D'una malaltia d'incidència coneguda al conjunt de la població, existeix una prova diagnòstica amb unes taxes conegudes de falsos positius i falsos negatius. Si una prova surt positiva quina és la probabilitat d'estar malalt?
La resolució pas a pas i amb suport gràfic d'aquest problema permet arribar a generalitzar el Teorema de Bayes.
A més a més una construcció feta amb GeoGebra permet visualitzar-lo i resoldre'l pas a pas per valors inicials qualssevol.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

959

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat