fitxa de l'element

Quadre de fraccions unitàries
Joc fet amb fusta per representar fraccions

Crèdits

La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell en el marc d'una llicència d'estudis del Departament d'Educació
Autoria
La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell en el marc d'una llicència d'estudis del Departament d'Educació
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

15 d'octubre de 2013

MAT [2]

EP.CS [1] ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

Un quadre de fraccions unitàries és un taulell de fusta o de cartró sobre el qual s'hi situen barres que, en files successives, representen la unitat, dues mitges parts, tres terceres parts, quatre quartes parts i així successivament. Les farem servir per les primeres etapes d’introducció de fraccions: justificació dels termes numerador i denominador, ordenació, equivalència, mecanisme de la suma i de la resta de fraccions i, en concret, significat de fer comú denominador com a establiment d’una unitat de mesura comuna entre les fraccions que sumem o restem.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1894