fitxa de l'element

Treballar funcions amb Geogebra
Imatge d'un quadrat i un triangle realitzats amb geogebra

Crèdits

Miquel Ferrer Puigdellivol
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquest recurs permet que l’alumnat treballi la construcció de la taula de valors i la gràfica d’una funció afí amb l’ajuda d’un programa informàtic d’ús lliure, el GeoGebra. Tanmateix, l’alumnat aprendrà a interpretar la taula de valors i/o la gràfica de la funció que construirà i resoldrà unes qüestions per practicar-ho.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

260

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat