fitxa de l'element

Del gra de cafè a l’àtom de carboni: Les dimensions de la vida

Crèdits

Mariona Domènech i Projecte 12-16
Autoria
Mariona Domènech i Projecte 12-16
CDEC
Catalogació

Data

17 de febrer de 2011

BG [2]

ESO.1 [2]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

Activitat inicial i bàsica al temps que completa per a conèixer el microscopi i la lupa binocular. S’aborda l’estudi de les propietats del microscopi i la lupa pel que fa a magnificació i poder de resolució així com la seva correcta manipulació. La proposta d’activitats és diversa, una animació sobre les propietats del microscopi, un joc de cartes i exercicis de càlcul numèric per a treballar les unitats de mesura i una base d’orientació per a la correcta utilització de l’eina.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

953

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat