fitxa de l'element

Bingo i dominó amb nombres romans
Taula de nombres romans

Crèdits

La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell en el marc d'una llicència d'estudis del Departament d'Educació
Autoria
La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell en el marc d'una llicència d'estudis del Departament d'Educació
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

19 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Jocs

Resum

L’objectiu d’aquest element consisteix a entrenar la traducció entre xifres romanes i xifres indo-aràbigues. Se seguiran les regles habituals dels jocs del bingo i dominó. L’alumnat aviat observarà que si no controla les regles de traducció perd moltes oportunitats. En el dominó sempre caldrà posar en contacte xifres romanes amb xifres indo-aràbigues. Per tal de treballar quantitats més grans és aconsellable disposar de jocs amb diferents conjunts de nombres. En general, el bingo és una activitat per plantejar a tot el grup conjuntament. El dominó, en canvi, pot plantejar-se a petits grups de quatre alumnes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
928

Materials de l'element