fitxa de l'element

El llevat, es pot reproduir?

Crèdits

Tomàs Padrosa, Marcel Costa
Autoria
Tomàs Padrosa, Marcel Costa
CDEC
Catalogació

Data

17 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


És viu?

BG [2]

ESO.1 [2]

Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

És una activitat que aprofundeix una de les 4 característiques del model d’ésser viu: la funció de reproducció. L’exploració de les idees prèvies de l’alumnat es fa a partir de l’anàlisi de seqüències de vídeo. Posteriorment aquestes idees es contrasten en petit grup i amb els continguts de 2 pàgines web. La síntesi de continguts es fa mitjançant un mapa conceptual i l’aplicació en un estudi experimental de la funció de reproducció en els llevats i en l’estudi del cas de les plagues de meduses a les nostres platges.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1313

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat