fitxa de l'element

La representació gràfica de poblacions
Grafica del creixement de la població a Catalunya entre 1900 i 2009

Crèdits

Miquel Ferer Puigdellivol
Autoria
Miquel Ferer Puigdellivol

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [3]

ESO.1 [3]

Treball en context

Resum

Aquest recurs permet que l’alumnat construeixi i interpreti gràfics a partir de taules de valors. Les dades amb què treballarà fan referència, majoritàriament, a les poblacions de Catalunya i Espanya durant el segle XX i els primers anys del segle XXI. A més, l’alumnat haurà de cercar en diversos recursos web les dades a partir de les quals construirà els gràfics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

838

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat