fitxa de l'element

Joc dels Vaixells en coordenades polars
Tauler per al joc de Vaixells en coordenades polars

Crèdits

La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell en el marc d'una llicència d'estudis del Departament d'Educació
Autoria
La descripció d'aquest recurs ha estat feta per Anton Aubanell en el marc d'una llicència d'estudis del Departament d'Educació
Abraham de la Fuente
Catalogació

Data

19 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Espai i Forma
Espai i Forma

MAT [1]

ESO.2 [1]

Jocs

Resum

El Joc dels Vaixells és un joc tradicional molt ben conegut pel nostre alumnat que hi sol jugar amb un sistema de referència ortogonal on cada punt queda determinat per dues coordenades que són un nombre enter i una lletra. Les regles del joc ara són les mateixes però canviant el sistema de referència. És una activitat que es pot fer des de primer d'ESO, per practicar angles i la posició de punts en el pla, fins a primer de batxillerat quan treballem la forma polar de nombres complexos. Aquest element conté una plantilla feta amb Geogebra per poder construir el tauler de Joc fàcilment.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

495