fitxa de l'element

Què volem aprendre?

Crèdits

Octavi Casellas i Gispert
Autoria
Octavi Casellas i Gispert
CDEC
Catalogació

Data

17 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La Terra i el Sistema Solar

BG [2]

ESO.1 [2]

Indagació i recerca

Resum

Aquesta és una proposta d’activitat d’iniciació del tema i de motivació de l’alumnat. Cada alumne ha de fer una cerca a internet d’una imatge d’alguna part del Sistema Solar i elaborar una pregunta relacionada que no sàpiga contestar d’entrada. La posta en comú es realitzarà de forma col•laborativa en un únic document per classe. Al llarg del desenvolupament del tema anirem resolent aquests interrogants de manera que acabarem el tema podent contestar totes les preguntes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

437

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat