fitxa de l'element

Seguim la Lluna

Crèdits

Octavi Casellas i Gispert
Autoria
Octavi Casellas i Gispert
CDEC
Catalogació

Data

17 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La Terra i el Sistema Solar

BG [2]

ESO.1 [2]

Indagació i recerca Representacions i models Sortides i treball de camp

Resum

Es proposa a l’alumne la realització d’una observació i anotació al quadern de camp diària de la Lluna al llarg d’un mes. Posteriorment es posen en comú aquests treballs i, amb l’ajut d’una simulació, es respon un qüestionari amb l’objectiu final que l’alumnat pugui explicar el fenomen de les fases lunars.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

645

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat