fitxa de l'element

Primavera, estiu, tardor...

Crèdits

Octavi Casellas i Gispert
Autoria
Octavi Casellas i Gispert
CDEC
Catalogació

Data

18 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La Terra i el Sistema Solar

BG [2]

ESO.1 [2]

Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

Aquesta activitat pretén que l’alumne descobreixi el perquè de l’existència de les estacions de l’any. A través de la utilització de simulacions (Celestia) i de recerques a internet es van descartant algunes de les possibles causes fins arribar a la resposta correcta. Finalitza l’activitat amb una experiència al laboratori sobre la influència de la inclinació dels raigs solars en la temperatura.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

605

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat