fitxa de l'element

Eclipsis

Crèdits

Octavi Casellas i Gispert
Autoria
Octavi Casellas i Gispert
CDEC
Catalogació

Data

18 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La Terra i el Sistema Solar

BG [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Indagació i recerca Representacions i models

Resum

L’objectiu final d’aquesta activitat és explicar la formació dels eclipsis de Sol i de Lluna. Es parteix de les observacions amb simulacions i vídeos dels fenòmens a partir de les quals i a través de qüestionaris dirigits l’alumnat pot anar avançant cap a l’explicació de la formació dels eclipsis

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

688

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat