fitxa de l'element

La interpretació i representació de funcions senzilles
representació d'una funció sobre un tauler

Crèdits

edu365.cat Miquel Ferrer Puigdellivol
Autoria
edu365.cat Miquel Ferrer Puigdellivol

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquest recurs permet que l’alumnat s’introdueixi en el camp de les funcions lineals i afins a través d’unes activitats de representació gràfica. A més, aprendrà a llegir i a interpretar gràfics d’altres tipus de funcions. Així, els/les alumnes coneixeran les característiques bàsiques de les funcions afins i podran practicar-ho a través de problemes senzills i contextualitzats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

798

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat