fitxa de l'element

Què en sabem?

Crèdits

Octavi Casellas i Gispert
Autoria
Octavi Casellas i Gispert
CDEC
Catalogació

Data

2 de maig de 2019

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La Terra i el Sistema Solar

BG [1]

ESO.1 [1]

Comunicació escrita Comunicació oral

Resum

Aquesta és una activitat de síntesi de tot el treball realitzat en aquesta unitat didàctica (La Terra i el Sistema Solar) i es proposa a l’alumne la realització d’un mapa conceptual i d’un pòster utilitzant recursos digitals en línia. Finalment i de forma col•laborativa es completa el document que es va realitzar en inicial la unitat didàctica responent a les qüestions plantejades.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
Heu votat
456

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat