fitxa de l'element

Expressió verbal, càlcul mental i percentatges
Nombres i signes aritmètics

Crèdits

Enrique Llàcer
Autoria
Enrique Llàcer
Enrique Llácer
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

L’ús de les operacions en diferents àmbits d’aplicació.
Operacions de càlcul mental ràpid, aplicació dels percentatges.
Traducció d’enunciats a llenguatge algèbric.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1008